Legal Buzz – Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi executată silit pentru orice datorie

În data de 27 mai 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia CCR nr. 232/2021 prin care Curtea a constatat că dispozițiie art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (în continuare „O.U.G. 111/2010”), cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativ sunt neconstituționale.

O.U.G. 111/2010 prevede, printre altele, acordarea unui concediu și a unei indemnizații pentru persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri cel puțin 12 luni din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură sau piscicultură. Acestea sunt acordate până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

În concret, prevederea declarată neconstituțională stabilea că „Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu”.

Efectul este că, din data de 27 mai 2021, indemnizația pentru creșterea copilului poate fi executată silit pentru orice fel de datorie.